NOI IL SUSTINEM PE DOMNUL LIVIU VOINEA PENTRU PREMIER !

12193836_925644584187667_5474237446288926743_n

Care sunt parerile dv. ? Alegerea este buna ?
Cine este LIVIU VOINEA propus pentru Premierul României ?
Nu are dosar penal, cinstit, bine pregatit profesional, tehnocrat in Guvernul
Ponta si înl?turat de Liviu Dragnea din func?ia de Ministru delegat pentru buget deoarece a refuzat s? aloce sume din bugetul de stat primarilor PSD.
În vârst? de 40 ani,c?s?torit, 2 fetite .
Avere : un apartament, o casa in Pipera – 132 mp ,loc casa – 276 mp sect.1.

Experien?? profesional?
octombrie 2014 – prezent
Membru al Consiliului de administra?ie ?i viceguvernator al B?ncii Na?ionale a României
21 dec. 2012 – 27 august 2014
Ministru delegat pentru buget, Ministerul Finan?elor Publice
16 mai 2012 – 21 dec. 2012
Secretar de stat la Ministerul Finan?elor Publice, activit??i ?i responsabilit??i în domeniul politicilor fiscale
aprilie 2009 – 21 dec. 2012
Membru neexecutiv în Consiliul de Administra?ie, Eximbank
Director neexecutiv al Grupului de Economie Aplicat? (GEA ),
Pre?edinte al Voinea Business Develoment
16 mai 2012 – 21 dec. 2012
Secretar de stat la Ministerul Finan?elor Publice, activit??i ?i responsabilit??i în domeniul politicilor fiscale
aprilie 2009 – 21 dec. 2012

ACTIVITATE DIDACTIC?
1 octombrie 2013 – prezent
Profesor universitar, Academia de Studii Economice, Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale
1 febr. 2005 – 30 sept. 2013
Conferen?iar universitar, ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative
1 oct. 2009 – 30 sept. 2013
Profesor asociat, Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale
2004
Cercet?tor post-doctoral, Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Center, European Commission, Sevilla, Spania
2001 – 2004
Lector universitar, Facultatea de Studii Economice ?i Integrare European? – Universitatea Româno-American?
1999 – 2000; 2001 – 2004
Profesor asociat, Facultatea de Finan?e, Asigur?ri, B?nci ?i Burse de Valori, Academia de Studii EconomiceC

PREMII
Premiul „Virgil Madgearu” pentru economie al Academiei Române – 2007, pentru cartea „Corpora?iile transna?ionale ?i capitalismul globl”