LA MULTI ANI CELOR CU NUMELE SFANTULUI ION !

SFANTUL ION. Dup? Boboteaz?, este cinstit Sfântul Ioan, numit ?i „Înâintemerg?torul”, pentru c? a anun?at venirea lui Hristos. P?rin?ii lui, preotul Zaharia ?i Elisabeta, erau rude cu p?rin?ii Fecioarei Maria, Ioachim ?i Ana. În timp ce Zaharia slujea la templu în Ierusalim, i-a vestit Arhanghelul Gavriil c? Elisabeta va na?te un fiu la b?trâne?e ?i se va chema Ioan. Pentru c? Zaharia s-a îndoit de aceast? veste, a r?mas mut pân? ce Elisabeta a n?scut.
Sfântul Ioan Botez?torul este unul dintre cei mai iubi?i sfin?i din România. Pe lâng? marele num?r de persoane care poart? numele de Ion, Ioan, Ioana, Ionel, Ionela ori Ionic? sau Ionu?, exist? ?i tradi?ii care sunt p?strate din vremuri imemoriale. În unele zone, în ajunul s?rb?torii de Sfântul Ioan Botez?torul, are loc botezatul Ionilor. În comunit??ile în care este p?strat acest obicei, Ionii sunt condu?i cu alai la râu. Acolo, preo?ii îi „boteaz?”, adic? le toarn? pe capete ap? luat? din râul în care, în prealabil, s-a turnat ap? sfin?it? cu ocazia liturghiei de Boboteaz?.

la-mulc89bi-ani-ioane