Incondeiatul oulelor

In casuta Frumosului Românesc azi incondeiem oua ! Alaturi de noi vicepresedintele nostru d-l George Rotaru. Participa si pictorii : Ursu Corneliu, Nedelcu Mariana, Any Secatureanu, Stefan Titiana, Roxana Dumitrescu, Oprescu Aurel , Musat Dora, Valeria Ionescu.