IN STUDIOUL TVRH2.O

 

ION TOADER, STELUTA DOGARU, IONUT BRATU, ELENA LEFESCU BREAZU, VASILE TOPARCEANU, VERONICA GEAMANU, GABRIEL ANDREI si GETA POSTOLACHE.