BOBOTEAZA !

Patriarhul României a vorbit despre calit??ile ?i binecuvânt?rile Aghesmei Mari.

„Apa sfin?it? ast?zi sau Aghiasma mare are o putere deosebit? de binecuvântare, de vindecare ?i de sfin?ire. Se nume?te Aghiasma mare pentru c? a fost primit? ca binecuvântare de la Dumnezeu printr-o mare sfin?ire. O slujb? bogat? cu invocarea de trei ori a Duhului Sfânt ca s? sfin?easc? apa aceasta în prima parte a rug?ciunii ?i înc? o dat? de trei ori în partea ultim? a rug?ciunii sfin?itoare. Agheasma mare sau Apa de la S?rb?toarea Botezului Domnului a?a cum ne spun ecteniile pe care le-am ascultat, are putere sfin?itoare a sufletului ?i a trupului ?i a caselor oamenilor, a fântânilor ?i a naturii înconjur?toare. De aceea, oamenii de la ?ar? stropesc cu aceast? ap? sfin?it? nu numai locuin?ele, ci ?i toate casele din jur ?i, de asemenea, ogorul sau gr?dina. Apa aceasta cu putere sfin?itoare are ?i o putere vindec?toare. Vindec?toare de boli suflete?ti ?i trupe?ti ?i vindec?toare de patimi, a?a cum se spune în rug?ciunile de la aceast? sfânt? ?i mare slujb? de sfin?ire a Apei. Are putere vindec?toare de boli suflete?ti ?i trupe?ti, dar ?i putere de izgonire a duhurilor necurate sau duhurilor diavole?ti. Prin folosirea acestei ape sfin?ite noi alung?m r?utatea din sufletul nostru, dar ?i lucrarea diavoleasc? adesea plin? de r?utate, de viclenie ?i de încercare de a îndep?rta pe om de Dumnezeu ?i de semenii lui. Aceast? ap? se ia diminea?a pe nemâncate 8 zile pentru c? 8 este cifra ve?niciei, a vie?ii ve?nice. ?i a?a cum ne arat? ?i rug?ciunile de ast?zi aceast? ap? sfin?it? ne aduce aminte de Botezul nostru, dar ?i de faptul c? noi suntem chema?i s? intr?m în Împ?r??ia cea ve?nic? a iubirii Tat?lui, Fiului ?i Sfântului Duh. Este o ap? sfin?itoare care ne conduce spre Împ?r??ia iubirii nesfâr?ite a lui Dumnezeu ?i spre via?a ve?nic?”, a explicat Preafericirea Sa.

PPPPPPPPPPPP